mondhygiënistenpraktijk: Nijkerk en Zeewolde – Nijkerk

Uw Mondhygiënist in Nijkerk en Zeewolde


Kostverloren 3, 3863 BA Nijkerk

De Weerdt 9, 3891 BL Zeewolde

E-mail: mondhygienistnijkerk@gmail.com
Telefoonnummer praktijk Nijkerk: 033-2462590

 

Geachte patiënt,

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT hebben hun leden bevestigt dat medische contactberoepen, zoals de mondzorg, hun zorg kunnen blijven leveren. MONDZORG IS ZORG EN GEEN CONTACTBEROEP!

Wij hanteren binnen de mondzorg zorgvuldig alle protocollen welke aan ons gesteld zijn. Het werken met een Triage protocol is hiervan een onderdeel. Uiteraard zijn binnen de praktijk de richtlijnen betreffende anderhalve meter afstand en hygiëne voorschriften doorgevoerd.

Wij blijven open voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben staan gaat
vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan
we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u
bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol.

We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te
raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de
1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider mee.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor de behandeling zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en
hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Monique & Margriet & Sabine.

 

GEEN VERWIJZING NODIG:

Het kan zijn dat uw tandarts u heeft doorverwezen naar een mondhygiënist, maar u kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen. Een verwijzing van uw tandarts is daarbij NIET NODIG.

Behandelingen door uw mondhygiënst kunnen plaatsvinden op de locaties Nijkerk en Zeewolde.

De planning van de afspraken voor de behandelingen in Zeewolde worden georganiseerd via de praktijk in Nijkerk.
Indien wij de telefoon niet beantwoorden krijgt u het antwoordapparaat.

Privacy:

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Onze praktijk streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Mocht u vragen hebben of uw rechten uit willen oefenen dan kunt u contact met onze praktijk opnemen.

Verwijziging
Het kan zijn dat uw tandarts u heeft doorverwezen naar een mondhygiënist, maar u kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen. Een verwijzing van uw tandarts is daarbij NIET NODIG.
Neem contact met ons op