Kinderen en jongeren

WIST U DAT?

Een bezoek aan de mondhygiënist voor kinderen en jongeren tot 18 jaar volledig wordt vergoed door de basisverzekering.