Tarieven – mondhygiënistenpraktijk: Nijkerk en Zeewolde – Nijkerk

Tarieven

Tarievenlijst 2021

CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK TARIEF NZA TARIEF
C11 Periodieke controle €  22,91 €  22,91
C13 Probleemgericht consult €  22,91 €  22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €  108.53 €  108.53
PREVENTIEVE MONDZORG
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten €   13,52 €   13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten €   13,52 €   13,52
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten €   13,52 €   13,52
M40 Fluoridebehandeling €   15,07 €   14,07
VERDOVING
A15 Oppervlakte verdoving €    7,84 €    7,84
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €  15,07 €  15,07
TANDVLEESBEHANDELINGEN (PARODONTOLOGIE)
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174,85 € 174,85
T044 Complex consult parodontale nazorg €  162.19 €  162.19
T022 Grondig reinigen wortel, standaard €   24,12 €   24,12
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële therapie €   108,53 €   108,53
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €   66,32 €   66,32
T42 Consult parodontale nazorg €   89,90 €   91,64
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg €  119,90 € 121,79
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 167,25 € 169,09
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €   42,20 €   42,20
exclusief techniekkosten
C92 Parodontiumregistratie €   72,35 €   72,35

VOOR DE VOLLEDIGE TARIEFBESCHIKKING VERWIJZEN WIJ U NAAR DE WEBSITE VAN DE NZA www.nza.nl DAN WEL NAAR DE WEBSITE VAN DE NVM www.mondhygienisten.nl

Nza : De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet.

Waar het kan, laat ze deze regulering los en mogen verzekeraars en zorgaanbieders zelf onderhandelen over de inhoud, de prijs, de kwaliteit en doelmatigheid van de te leveren zorg.