Tarieven

Tarievenlijst 2023

PREVENTIEVE MONDZORG TARIEF NZA TARIEF
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten €   14,91 €   14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten €   14,91 €   14,91
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten €   14,91 €   14,91
VERDOVING
A15 Oppervlakte verdoving €    8,64 €    8,64
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €  16,62 €  16,62
TANDVLEESBEHANDELINGEN (PARODONTOLOGIE)
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192,83 €  192,83
T044 Complex consult parodontale nazorg € 178,87 €  178,87
T022 Grondig reinigen wortel, standaard €   26,60 €    26,60
T032 Evaluatie met parodontiumstatus na initiële behandeling € 119,69 €  119,69
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €   73,14 €    73,14
T042 Consult parodontale nazorg € 101,07 €  101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32 €  134,32
T161 Bacteriologisch onderzoek tandvleesbehandeling €   46,55 €    46,55
exclusief techniekkosten

 

Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij u naar de website van de NZa www.nza.nl dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl.

NZa: De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet.