Tarieven

Tarievenlijst 2022

CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK TARIEF NZA TARIEF
C11 Periodieke controle €  22,91 €  22,91
C13 Probleemgericht consult €  22,91 €  22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 111,10 € 111,10
PREVENTIEVE MONDZORG
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten €   13,84 €   13,84
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten €   13,84 €   13,84
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten €   13,84 €   13,84
M40 Fluoridebehandeling €   15,07 €   15,07
VERDOVING
A15 Oppervlakte verdoving €    8,02 €    8,02
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €  15,43 €  15,43
TANDVLEESBEHANDELINGEN (PARODONTOLOGIE)
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179,00 € 179,00
T044 Complex consult parodontale nazorg €  162,19 €  162,19
T022 Grondig reinigen wortel, standaard €   24,69 €   24,69
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële therapie €   111,10 €   111,10
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €   67,90 €   67,90
T42 Consult parodontale nazorg €   93,82 €   93,82
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg €  124,68 € 124,68
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09 € 169,09
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €   43,10 €   43,10
exclusief techniekkosten
C92 Parodontiumregistratie €   72,35 €   72,35

 

Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij u naar de website van de NZa www.nza.nl dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl.

NZa: De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet.