Tarieven

Tarievenlijst 2024

PREVENTIEVE MONDZORG TARIEF NZA TARIEF
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten €   15,75 €   15,75
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten €   15,75 €   15,75
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten €   15,75 €   15,75
VERDOVING
A15 Oppervlakte verdoving €    9,15 €    9,15
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €  17,60 €  17,60
TANDVLEESBEHANDELINGEN (PARODONTOLOGIE)
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204,16 €  204,16
T022 Grondig reinigen wortel, standaard €   28,16 €    28,16
T032 Evaluatie met parodontiumstatus na initiële behandeling € 126,72 €  126,72
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €   77,44 €    77,44
T042 Consult parodontale nazorg € 107,01 €  107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,21 €  142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg € 189,38 €  189,38
T161 Bacteriologisch onderzoek tandvleesbehandeling €  49,28 €   49,28
exclusief techniekkosten

 

Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij u naar de website van de NZa www.nza.nl dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl.

NZa: De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet.