DPSI-score – mondhygiënistenpraktijk: Nijkerk en Zeewolde – Nijkerk

DPSI-score

Uw tandarts of mondhygiënist controleert uw parodontium in ieder geval eenmaal per jaar en noteert de DPSI-score. Deze score geeft globaal de parodontale situatie in uw mond aan. Het gebit wordt verdeeld in zes gebieden, elk gebied kan een cijfer krijgen variërend van 0-4. DPSI is een afkorting voor Dutch Periodontal Screening Index.
Er is globaal onderzocht hoe stevig het tandvlees om de tanden en kiezen sluit. De meting is vastgelegd in een cijfer. Er zijn vijf gradaties:

0. Het tandvlees is gezond. Er is niets aan de hand.
1. Het tandvlees is ontstoken door tandplak, waardoor het bloedt. Dit heet gingivitis.
2. Naast ontsteking van het tandvlees is ook tandsteen aangetroffen.
3- Het ontstoken tandvlees laat een beetje los van de tanden en kiezen. Dit heet parodontitis.
3+ Het ontstoken tandvlees laat los van de tanden en kiezen en is teruggetrokken; de wortel ligt gedeeltelijk bloot.
4. Een verdere verslechtering van de situatie als omschreven bij cijfer 3.

Hieronder een voorbeeld, hoe de DPSI-score er uit zou kunnen zien:

Bij een cijfer 2, 3-, 3+, 4 is het belangrijk dat u zich laat begeleiden door een mondhygiënist in de mondzorg.
Nieuwsgiering naar uw eigen DPSI-score en wilt u ook een gezonde mondvol?

Ook zonder verwijsbrief bent u welkom bij de mondhygiënist!